Browsing All posts tagged under »அக்னிச் சிறகுகள்«

செம்மொழியாம் செம்மொழி

ஜூன் 24, 2010

1

செம்மொழி மாநாட்டுக்குத் தமிழரான முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல்கலாமை அழைக்கவில்லையே? - பாஸ்கர், சேரன்மாதேவி